blog 1: Welkom iedereen!

Beste mensen, hommels, bacteriën, schimmels, bijen, kippen, zoogdieren, bloemetjes en bijtjes, Ik verwelkom iedereen op het Bremveld. Alles wordt in hoge mate van gereedstelling gebracht voor de eerste verkoopdag. Op donderdag 13 mei! De aardperen, pluksla en radijsjes komen alvast even poseren voor de foto. Hier zal ik om de week verslag uitbrengen van mijn experimenten op het bremveld, wildplukavonturen, en bezoeken aan Interessante ecologisch sociale hotspots.

Blog 2: Help de bodem, hij leeft!

In allerijl heb ik in maart, het grasveld met de tuinfrees bewerkt om bedden te kunnen aanleggen die zaaiklaar zijn. Tegen alle permacultuur principes in. Maar nood breekt wet dacht ik. Want er was geen geld om op dat moment compost te kopen. 

Toen verhoogde bedden gemaakt en die uitvoerig van graswortels gewied. Na 2 maanden nawieden in de bedden en vandaag het eerste no-dig bed gemaakt te hebben, weet ik het zeker. Nooit meer frezen! Mijn rug is intens veel blijer met dit no-dig bed en de bodem ook. 

Het zand in de verhoogde bedden was door de hevige zon in april terug gedegradeerd naar het arme strandzand wat het was voor dat de brem, de bodembeestjes en het gras de bodem verrijkt hebben. Het zand stootte zelf het water af als het regende of ik als ik water gaf. Ik had de bovenste laag bodem ernstig beschadigd. 

Dus al die theorie, die ik leerde tijdens land en waterbeheer, plantenwetenschappen en de permacultuur ontwerp cursus bleek toch waar te zijn. Allereerst draag zorg voor uw bodem, niet graven want dan maakt ge de bodemstructuur kapot en vernietig je het bodemleven! Dus nu maak ik enkel nog no dig bedden, maak ik snelle compost en compost thee met bodembacteriën. 

Het is beter voor uw rug, kost uiteindelijk minder tijd, maar je hebt wel karton nodig en compost of eventueel extra grond ( liefst zonder graswortels). En vooral voer geen organisch materiaal af van uw tuin. Al het snoeiafval is de basis voor het bodemleven van uw tuin. Maar als je echt van je snoeiafval af wilt dan mag je het altijd naar het Bremveld komen brengen!

Tot snel op het Bremveld!