Het proces

Gebaseerd op inzichten uit de permacultuur, Theory U, reinventing organisations, economy transformers, transition towns en nieuwe businessmodellen ontwerpt Protopia samen met partners een proces om Projectontwikkeling 2.0 vorm te geven.  Hieronder zie je een plaatje met de link naar de weergave van dit proces. Protopia begeleid en initieert ook processen van regeneratieve landschapsontwikkeling. Hoe gaat dat dan in zijn werk? lees vooral verder.

Het proces zoekt naar de creatie van gedeelde, en meervoudige waarden, het terugbrengen van ecosysteemdiensten, het creëren van plekken waar mensen zichzelf kunnen zijn, gemeenschappen kunnen vormen en samen kunnen werken met de natuur. Waar kapitaal en grond ter beschikking gesteld worden aan ondernemers, burgers en organisaties die er meervoudige waarden mee creëren, die bijdragen aan een regeneratief landschap.

Belangrijk is dat Protopia dit proces niet claimt. We willen juist dat zoveel mogelijk projectontwikkelaars, overheden en burgerinitiatieven dit proces gebruiken en verbeteren om zo het proces waarmee we als samenleving ons landschap inrichten steeds regeneratiever maken.Hiermee willen we ook een antwoord en een invulling voorstellen op het concept burgerparticipatie.

Daarom stellen wij al onze ontwikkelde tools online beschikbaar. Indien je onze tools gebruikt en dit waardevol vind mag je altijd een vrije bijdrage leveren via... (ANBI stichting in oprichting)

Fase 1: Visie op een regeneratief landschap

Tijdelijke Landschappen

In fase 1 gaan we aan de slag met een vaag idee of probleem, vanuit maatschappelijke en of ecologische uitdagingen gaan we aan de slag in een regio en exploreren waar het ecosysteem eigenlijk naar toe wilt.

Fase 2: ontwikkeling van regeneratief landschap

In fase 2 gaan we echt aan de slag. Gelukkig konden we al wel aan de slag in het tijdelijke landschap. Tijdens dat tijdelijk landschap gaan we vooral ook op zoek naar welke landschapselementen, ideeën en activiteiten nu echt kunnen wortelen in dit landschap. En hoe we dat doen lees je hiernaast.

Tijdelijke landschappen zijn volgens ons een ideale manier om burgerparticipatie te organiseren. In ideale manier om de 2 volgende stappen vorm te geven. Via tijdelijke landschappen kunnen burgers interageren met het landschap, kunnen ideeën uitgeprobeerd worden. Kunnen we prototypes maken van het landschap wat we ons voorstellen. Organisaties die zich bezig houden met dit deel van het proces zijn bijvoorbeeld Ruimtekoers.

Collectieve beeldvorming

Voor dit onderdeel is een kaartspel ontwikkeld die betrokkenen, hun behoeften, activiteiten, (landschaps)elementen en gecreëerde waarden met elkaar verbind. Samen met de betrokkenen maken we een overzicht van hun huidige landschap, en de wensen, problemen en dromen die betrokkenen hierover ervaren. We brengen dit ook in verband met de grote uitdagingen die de provincies en gemeenten hebben wat betreft duurzaamheid. Zo maken we samen met de betrokkenen een probleemboom.

Collectieve Visievorming

In de visievorming gaan we aan samen op reis naar de toekomst naar plekken die op een creatieve manier omgaan met soortgelijke behoeften en problemen. Daarna spelen we het kaartspel nog eens en gaan kunstenaars en/of landschapsarchitecten met ons aan de slag om deze ideeën te visualiseren.

Waarderelaties en rollen

We zijn zover we gaan aan de slag! We gaan een mooi landschap creëren wat maatschappelijke en ecologische waardes creëert. Wie creëert die waarden dan en wie heeft er allemaal baat bij? Via deze vragen gaan we samen met sociale/duurzame ondernemers, burgers en overheden aan de slag om een ecosysteem te creëren waar de waardestromen juist zitten. Een ecosysteem waar we werken aan gedeelde collectieve en meervoudige waarden.

Formalisatie en organisatie

Yes, we zijn lekker bezig! we hebben de partners bij elkaar die samen dit landschap mogelijk gaan maken, en we hebben ook een idee van hoe we dat eerlijk vorm gaan geven. En dan nu, ja dan moet dat allemaal in papierwerk gegoten want Franz Kafka heeft dat nu eenmaal zo gewild. Maar nu even alle grapjes daar gelaten organisatie en afspraken zijn best belangrijk, maar laten we vooral werken vanuit de gemeenschappelijke intentie uit liefde voor de mens en de aarde gaan we een landschap creëren waar mens dier en plant gezond kunnen voortbestaan.

Bouwen en planten

Gelukkig, hebben we via het tijdelijk landschap al wat moois kunnen neerzetten in het landschap en hebben we zo ook de doeners kunnen bijhouden in het ontwikkelingsproces. Die doeners staan nu te popelen om meer bomen in de grond te stoppen, ecologische (tiny)huizen te gaan bouwen, wadi's te graven, zonnepanelen te instaleren, cursussen te organiseren. Het feest van de doeners is begonnen.